Du lịch Trung Quốc

Tour du lịch Trung Quốc: Hồ Nam - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm
 • Hành trình: Hồ Nam Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: 23, 30/08
12.500.000 vnđ13.500.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BAC KINH 7 ngày 6 đêm
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: 01, 09, 15, 22/07
15.990.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: BĂC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU
 • Hành trình: Bắc Kinh Tô Châu Hàng Châu Thượng Hải
 • Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM
 • Khởi hành: 14/6, 16/6, 17/6, 22/6, 25/6, 29/6, 30/6, 08/7, 12/7, 14/7, 19/7, 22/7, 28/7
15.499.000 vnđ16.499.000 vnđ
Đặt tour
DU LỊCH TRUNG QUỐC: TOUR NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
 • Hành trình: Nam Ninh Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần
7.890.000 vnđ8.900.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch TP.HCM, Hongkong, Quảng Châu, Thâm Quyến
 • Mã tour: TQ - SG 03
 • Hành trình: Hongkong Quảng Châu Thâm Quyến
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: Theo yêu cầu
16.750.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: Quảng Châu - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Chang Sa
 • Mã tour: TQ - SG 04
 • Hành trình: Quảng Châu Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn Chang Sa
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: Hàng tuần
16.800.000 vnđ
Đặt tour
DU LỊCH TRUNG QUỐC: TOUR HÀ KHẨU – CÔN MINH – ĐẠI LÍ – LỆ GIANG
 • Hành trình: HÀ KHẨU – CÔN MINH – ĐẠI LÍ – LỆ GIANG
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: Hàng tuần
12.899.000 vnđ13.899.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc từ HCM: Quảng Châu - Tây An - Lạc Dương - Trịnh Châu - Khai Phong
 • Mã tour: TQ - SG 05
 • Hành trình: Quảng Châu Tây An Lạc Dương Trịnh Châu Khai Phong
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: Hàng tuần
20.800.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: Hồ Nam - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm
 • Hành trình:1 Hồ Nam, Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
12.500.000 vnđ13.500.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: BĂC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU
 • Hành trình: Bắc Kinh Tô Châu Hàng Châu Thượng Hải
 • Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM
 • Khởi hành: 14/6, 16/6, 17/6, 22/6, 25/6, 29/6, 30/6, 08/7, 12/7, 14/7, 19/7, 22/7, 28/7
15.499.000 vnđ16.499.000 vnđ
Đặt tour
DU LỊCH TRUNG QUỐC: TOUR HÀ KHẨU – CÔN MINH – ĐẠI LÍ – LỆ GIANG
 • Hành trình: HÀ KHẨU – CÔN MINH – ĐẠI LÍ – LỆ GIANG
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: Hàng tuần
12.899.000 vnđ13.899.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: Hồ Nam - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm
 • Hành trình: Hồ Nam Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: 23, 30/08
12.500.000 vnđ13.500.000 vnđ
Đặt tour
DU LỊCH TRUNG QUỐC: TOUR NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
 • Hành trình: Nam Ninh Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: Thứ 3 hàng tuần
7.890.000 vnđ8.900.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BAC KINH 7 ngày 6 đêm
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: 01, 09, 15, 22/07
15.990.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: BĂC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU
 • Hành trình: Bắc Kinh Tô Châu Hàng Châu Thượng Hải
 • Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM
 • Khởi hành: 14/6, 16/6, 17/6, 22/6, 25/6, 29/6, 30/6, 08/7, 12/7, 14/7, 19/7, 22/7, 28/7
15.499.000 vnđ16.499.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: Hồ Nam - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm
 • Hành trình: Hồ Nam Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: 23, 30/08
12.500.000 vnđ13.500.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: Quảng Châu - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Chang Sa
 • Mã tour: TQ - SG 04
 • Hành trình: Quảng Châu Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn Chang Sa
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: Hàng tuần
16.800.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc từ HCM: Quảng Châu - Tây An - Lạc Dương - Trịnh Châu - Khai Phong
 • Mã tour: TQ - SG 05
 • Hành trình: Quảng Châu Tây An Lạc Dương Trịnh Châu Khai Phong
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: Hàng tuần
20.800.000 vnđ
Đặt tour

Tìm kiếm tour

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh