Du lịch Trung Quốc

Tour du lịch Trung Quốc: Hà Nội-Trương Gia Giới-Phượng Hoàng cổ trấn đường bay
 • Hành trình: Phượng Hoàng cổ trấn Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn Phù Dung Trấn
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Khởi hành: 03-08-2018, 10-08-2018, 17-08-2018, 24-08-2018, 31-08-2018, 07-09-2018, 14-09-2018, 21-09-2018, 28-09-2018
10.890.000 vnđ11.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 9
Tour du lịch Trung Quốc: Hà Nội - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn đường bộ
 • Hành trình: Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn Phượng Hoàng cổ trấn Phù Dung trấn
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: 21-07-2018, 11-08-2018, 18-08-2018, 25-08-2018
7.290.000 vnđ7.290.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 18
Tour du lịch Trung Quốc: Hồ Nam - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm
 • Hành trình: Phượng Hoàng cổ trấn Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn hồ Bảo Phong
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: 23-07-2018, 30-07-2018, 06-08-2018, 13-08-2018, 20-08-2018, 27-08-2018
11.690.000 vnđ12.290.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 7
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:BẮC KINH-THƯỢNG HẢI-HÀNG CHÂU-TÔ CHÂU
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu Vạn Lý Trường thành
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: 29-07-2018, 08-08-2018, 24-8-2018, 02-09-2018, 12-09-2018, 16-09-2018
15.699.000 vnđ17.499.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
Tour du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh-Vạn Lý Trường Thành-Tử Cấm Thành
 • Hành trình: Bắc Kinh Vạn Lý Trường Thành Tử Cấm Thành
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 12-09-2018
9.790.000 vnđ10.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 17
Tour du lịch Trung Quốc: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - 7 ngày 6 đêm
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: 02-09-2018
16.290.000 vnđ16.090.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 0
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:TPHCM - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( BAY TOÀN CHẶNG )
 • Hành trình: Nam Ninh Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
15.490.000 vnđ15.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 7
HÀ NỘI – NGUYÊN DƯƠNG – LA BÌNH - CÔN MINH- THỔ LÂM
 • Hành trình:
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
11.400.000 vnđ11.900.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
HÀ NỘI-NGUYÊN DƯƠNG – LA BÌNH - CÔN MINH 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Hành trình: Nguyên Dương La Bình Côn Minh
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
10.700.000 vnđ10.900.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 12
Tour du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh-Vạn Lý Trường Thành-Tử Cấm Thành
 • Hành trình: Bắc Kinh Vạn Lý Trường Thành Tử Cấm Thành
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 12-09-2018
9.790.000 vnđ10.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 17
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:BẮC KINH-THƯỢNG HẢI-HÀNG CHÂU-TÔ CHÂU
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu Vạn Lý Trường thành
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: 29-07-2018, 08-08-2018, 24-8-2018, 02-09-2018, 12-09-2018, 16-09-2018
15.699.000 vnđ17.499.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
Tour du lịch Trung Quốc: Hà Nội - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn đường bộ
 • Hành trình: Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn Phượng Hoàng cổ trấn Phù Dung trấn
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: 21-07-2018, 11-08-2018, 18-08-2018, 25-08-2018
7.290.000 vnđ7.290.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 18
Tour du lịch Trung Quốc: Hà Nội-Trương Gia Giới-Phượng Hoàng cổ trấn đường bay
 • Hành trình: Phượng Hoàng cổ trấn Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn Phù Dung Trấn
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Khởi hành: 03-08-2018, 10-08-2018, 17-08-2018, 24-08-2018, 31-08-2018, 07-09-2018, 14-09-2018, 21-09-2018, 28-09-2018
10.890.000 vnđ11.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 9
HÀ NỘI – NGUYÊN DƯƠNG – LA BÌNH - CÔN MINH- THỔ LÂM
 • Hành trình:
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
11.400.000 vnđ11.900.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
HÀ NỘI-NGUYÊN DƯƠNG – LA BÌNH - CÔN MINH 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Hành trình: Nguyên Dương La Bình Côn Minh
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
10.700.000 vnđ10.900.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 12
Tour du lịch Trung Quốc: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - 7 ngày 6 đêm
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: 02-09-2018
16.290.000 vnđ16.090.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 0
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:TPHCM - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( BAY TOÀN CHẶNG )
 • Hành trình: Nam Ninh Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
15.490.000 vnđ15.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 7
Tour du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA đường bộ
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila Thạch Lâm
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 21-10-2018, 21-11-2018
16.390.000 vnđ17.390.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 5
Tour du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh-Vạn Lý Trường Thành-Tử Cấm Thành
 • Hành trình: Bắc Kinh Vạn Lý Trường Thành Tử Cấm Thành
 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
 • Khởi hành: 12-09-2018
9.790.000 vnđ10.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 17
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:BẮC KINH-THƯỢNG HẢI-HÀNG CHÂU-TÔ CHÂU
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu Vạn Lý Trường thành
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: 29-07-2018, 08-08-2018, 24-8-2018, 02-09-2018, 12-09-2018, 16-09-2018
15.699.000 vnđ17.499.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
Tour du lịch Trung Quốc: Hà Nội - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn đường bộ
 • Hành trình: Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn Phượng Hoàng cổ trấn Phù Dung trấn
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: 21-07-2018, 11-08-2018, 18-08-2018, 25-08-2018
7.290.000 vnđ7.290.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 18
Tour du lịch Trung Quốc: Hà Nội-Trương Gia Giới-Phượng Hoàng cổ trấn đường bay
 • Hành trình: Phượng Hoàng cổ trấn Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn Phù Dung Trấn
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Khởi hành: 03-08-2018, 10-08-2018, 17-08-2018, 24-08-2018, 31-08-2018, 07-09-2018, 14-09-2018, 21-09-2018, 28-09-2018
10.890.000 vnđ11.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 9
HÀ NỘI – NGUYÊN DƯƠNG – LA BÌNH - CÔN MINH- THỔ LÂM
 • Hành trình:
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
11.400.000 vnđ11.900.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
Tour du lịch Trung Quốc: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - 7 ngày 6 đêm
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: 02-09-2018
16.290.000 vnđ16.090.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 0
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:TPHCM - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( BAY TOÀN CHẶNG )
 • Hành trình: Nam Ninh Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
15.490.000 vnđ15.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 7
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:TPHCM - HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 24-10-2018
18.790.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA đường bộ
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila Thạch Lâm
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 21-10-2018, 21-11-2018
16.390.000 vnđ17.390.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 5

Tìm kiếm tour

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh