Du lịch Trung Quốc

Tour du lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn LÌ XÌ PHÁT LỘC
 • Hành trình: Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn Phượng hoàng cổ trấn
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 24-02-2018
6.688.000 vnđ7.490.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 3
Tour du lịch Trung Quốc: Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6 ngày 5 đêm SIÊU KHUYẾN MÃI
 • Hành trình: Trương Gia Giới Phượng Hoàng cổ trấn Thiên Môn Sơn
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: 30-01-2018, 27-02-2018
6.990.000 vnđ7.700.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
Tour du lịch Trung Quốc tháng 1: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - 7 ngày 6 đêm
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
15.490.000 vnđ16.090.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 6
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:TPHCM - HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 24-10-2018
18.790.000 vnđ
Đặt tour
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:TPHCM - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( BAY TOÀN CHẶNG )
 • Hành trình: Nam Ninh Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 12-11-2018, 26-11-2018, 10-12-2018, 17-12-2018
13.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 7
DU LỊCH TRUNG QUỐC: TOUR NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
 • Hành trình: Nam Ninh Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn thiên môn sơn
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: 17-10-2018, 24-10-2018, 31-10-2018
7.790.000 vnđ8.900.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 6
Tour du lịch Trung Quốc: Hồ Nam - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm
 • Hành trình: Hồ Nam Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: 18-10-2018, 25-10-2018
12.390.000 vnđ13.500.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 4
Tour du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA đường bộ
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila Thạch Lâm
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 21-10-2018, 21-11-2018
16.390.000 vnđ17.390.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 5
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 24-10-2018
18.790.000 vnđ19.790.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn LÌ XÌ PHÁT LỘC
 • Hành trình: Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn Phượng hoàng cổ trấn
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 24-02-2018
6.688.000 vnđ7.490.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 3
Tour du lịch Trung Quốc tháng 1: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - 7 ngày 6 đêm
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
15.490.000 vnđ16.090.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 6
Tour du lịch Trung Quốc: Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6 ngày 5 đêm SIÊU KHUYẾN MÃI
 • Hành trình: Trương Gia Giới Phượng Hoàng cổ trấn Thiên Môn Sơn
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: 30-01-2018, 27-02-2018
6.990.000 vnđ7.700.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
Tour du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA đường bộ
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila Thạch Lâm
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 21-10-2018, 21-11-2018
16.390.000 vnđ17.390.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 5
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 24-10-2018
18.790.000 vnđ19.790.000 vnđ
Đặt tour
DU LỊCH TRUNG QUỐC: TOUR HÀ KHẨU – CÔN MINH – ĐẠI LÍ – LỆ GIANG
 • Hành trình: HÀ KHẨU – CÔN MINH – ĐẠI LÍ – LỆ GIANG
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: Liên hệ
12.899.000 vnđ13.899.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: Hồ Nam - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 5 ngày 4 đêm
 • Hành trình: Hồ Nam Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: 18-10-2018, 25-10-2018
12.390.000 vnđ13.500.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 4
DU LỊCH TRUNG QUỐC: TOUR NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
 • Hành trình: Nam Ninh Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn thiên môn sơn
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: 17-10-2018, 24-10-2018, 31-10-2018
7.790.000 vnđ8.900.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 6
Tour du lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn LÌ XÌ PHÁT LỘC
 • Hành trình: Trương Gia Giới Thiên Môn Sơn Phượng hoàng cổ trấn
 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
 • Khởi hành: 24-02-2018
6.688.000 vnđ7.490.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 3
Tour du lịch Trung Quốc tháng 1: BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - 7 ngày 6 đêm
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
15.490.000 vnđ16.090.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 6
Tour du lịch Trung Quốc: Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn 6 ngày 5 đêm SIÊU KHUYẾN MÃI
 • Hành trình: Trương Gia Giới Phượng Hoàng cổ trấn Thiên Môn Sơn
 • Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM
 • Khởi hành: 30-01-2018, 27-02-2018
6.990.000 vnđ7.700.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:TPHCM - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( BAY TOÀN CHẶNG )
 • Hành trình: Nam Ninh Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 12-11-2018, 26-11-2018, 10-12-2018, 17-12-2018
13.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 7
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC:TPHCM - HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 24-10-2018
18.790.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA đường bộ
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila Thạch Lâm
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 21-10-2018, 21-11-2018
16.390.000 vnđ17.390.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 5
TOUR DU LỊCH TRUNG QUỐC: HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA
 • Hành trình: Côn Minh Lệ Giang Shangrila
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Khởi hành: 24-10-2018
18.790.000 vnđ19.790.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BAC KINH 7 ngày 6 đêm
 • Hành trình: Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu
 • Thời gian: 7 ngày 6 đêm
 • Khởi hành: 25-08-2018, 15-09-2018
15.990.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Trung Quốc: BĂC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU
 • Hành trình: Bắc Kinh Tô Châu Hàng Châu Thượng Hải
 • Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM
 • Khởi hành: Liên hệ
16.690.000 vnđ
Đặt tour

Tìm kiếm tour

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh