Du lịch Đài Loan

TOUR DU LỊCH ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Mã tour: DL01
 • Hành trình: ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG- CAO HÙNG
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: 4-8-2018, 11-8-2018, 18-8-2018, 25-8-2018, 05-09-2018, 12-09-2018, 19-09-2018
10.990.000 vnđ11.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
TOUR ĐÀI LOAN: TP.HCM - ĐÀI BẮC - NAM ĐẦU - CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG
 • Mã tour: HCMDL51
 • Hành trình: Đài Bắc-Đài Trung-Cao Hùng
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
8.880.000 vnđ10.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 5
Tour du lịch Đài Loan Tháng 11 : TPHCM - Đài Bắc - Đài Trung - Đài Bắc
 • Hành trình: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 20-11-2018
8.900.000 vnđ
Đặt tour
Tour du lịch Đài Loan Tháng 11 : TPHCM - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
 • Hành trình: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 04-11-2018, 11-11-2018, 18-11-2018
8.900.000 vnđ9.400.000 vnđ
Đặt tour
Du lịch Đài Loan: HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
 • Hành trình: Hà Nội-Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: Liên hệ
10.990.000 vnđ12.900.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
TOUR DU LỊCH ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Mã tour: DL01
 • Hành trình: ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG- CAO HÙNG
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: 4-8-2018, 11-8-2018, 18-8-2018, 25-8-2018, 05-09-2018, 12-09-2018, 19-09-2018
10.990.000 vnđ11.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
Du lịch Đài Loan: HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
 • Hành trình: Hà Nội-Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: Liên hệ
10.990.000 vnđ12.900.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
Tour du lịch Đài Loan Tháng 11 : TPHCM - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
 • Hành trình: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 04-11-2018, 11-11-2018, 18-11-2018
8.900.000 vnđ9.400.000 vnđ
Đặt tour
TOUR ĐÀI LOAN: TP.HCM - ĐÀI BẮC - NAM ĐẦU - CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG
 • Mã tour: HCMDL51
 • Hành trình: Đài Bắc-Đài Trung-Cao Hùng
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: Liên hệ
8.880.000 vnđ10.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 5
TOUR DU LỊCH ĐÀI LOAN: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Mã tour: DL01
 • Hành trình: ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG- CAO HÙNG
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: 4-8-2018, 11-8-2018, 18-8-2018, 25-8-2018, 05-09-2018, 12-09-2018, 19-09-2018
10.990.000 vnđ11.990.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
Tour du lịch Đài Loan Tháng 11 : TPHCM - Đài Bắc - Đài Trung - Đài Bắc
 • Hành trình: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 20-11-2018
8.900.000 vnđ
Đặt tour
Du lịch Đài Loan: HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
 • Hành trình: Hà Nội-Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khởi hành: Liên hệ
10.990.000 vnđ12.900.000 vnđ
Đặt tour
Số người: 8
Tour du lịch Đài Loan Tháng 11 : TPHCM - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
 • Hành trình: ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Khởi hành: 04-11-2018, 11-11-2018, 18-11-2018
8.900.000 vnđ9.400.000 vnđ
Đặt tour

Tìm kiếm tour

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh