Điều khoản và chính sách

 

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH

Điều khoản bên trên căn cứ theo quy định của pháp lệnh về lệnh thi hành đạo luật và luật kinh doanh thông tin truyền thông nhằm mục tiêu thông báo trình tự và điều kiện sử dụng dịch vụ tiếp thị liên kết (goi là dịch vụ) do AZbooking (Trung tâm lữ hành) (dưới đây gọi là người điều hành)

ĐIỀU 2: THÔNG BÁO VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

① Nội dung điều khoản trên được thông báo trên màn hình dịch vụ hoặc được thông báo với người ký dịch vụ bằng phương thức khác và khi người đăng nhập đồng ý với nội dung điều khoản và trình thông tin bản thân lên người điều hành thì người điều hành sẽ thông qua email công nhận yêu cầu và từ đo nó phát huy hiệu lực .

② Khi người điều hành thay đổi nội dung điều khoản và khi thông báo nội dung đã sửa đổi cho người đăng nhập thông qua email mà không có vấn đề gì thì sẽ tiến hành theo điều khoản đã thay đổi và từ đó phát huy hiệu lực..

③ Các điều khoản trên chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm sau khi đăng nhập dịch vụ và sau 1 năm đó nếu không có thông báo riêng nào từ phía người điều hành hay người đăng nhâp thì nó sẽ tự động gia hạn thêm 1 năm.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHỐNG GIAN LẬN

① Các hình thức gian lận

Hành vi cố tình vi phạm các quy tắc của Bên A hoặc các hành vi can thiệp trái phép hệ thống của Bên A sẽ được coi là hành vi cố tình hủy hoại đối với công việc kinh doanh của Bên A, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi sau:

- Sử dụng các thiết bị ảo để nhấn vào/ cài đặt chiến dịch;

- Sử dụng các thiết bị thực để nhấn vào/ cài đặt một cách không tự nguyện đối với các chiến dịch không khuyến khích;

- Ảnh hưởng tới ứng dụng được tích hợp trên hệ thống SDK của Bên A tạo ra các kết quả mà người dùng cuối không mong đợi;

- Ảnh hưởng tới trang mạng của Bên A hoặc tạo ra các kết quả mà người dùng cuối không mong đợi;

- Tấn công hệ thống của Bên A;

- Ảnh hưởng tới hệ thống gây ra sự sai lệch dữ liệu.

② Xử lý gian lận

Trường hợp Bên A phát hiện có gian lận từ Bên B, Bên A được quyền:

- Ngừng việc hợp tác với các bên phát hành mà Bên A cho rằng không có lợi cho nhà quảng cáo, cho Bên A và cho các bên phát triển khác;

- Không công nhận doanh thu, phạt doanh thu và khóa Tài khoản của Bên B.

ĐIỀU 4: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Để theo dõi và cập nhật kết quả thường xuyên trên trang mạng của Bên A, Bên B phải thực hiện đăng ký tạo tài khoản trực tuyến với tên đăng nhập và mật khẩu (sau đây gọi là “Tài khoản”). Bên B cam kết sử dụng các thông tin đầy đủ, chính xác, và gần nhất cho Tài khoản đăng ký.

Bên B phải tiến hành cập nhật một cách kịp thời thông tin khi có bất kỳ sự thay đổi nào. Bên A được miễn trừ khỏi các trách nhiệm phát sinh do các thông tin không chính xác và/hoặc không được cập nhật trên tài khoản của Bên B.

Việc Bên B đăng ký thành công tài khoản được coi như Bên B đã chấp nhận các quy định trong Điều khoản chung này.

Bên B có nghĩa vụ giữ an toàn và bí mật cho Tài khoản, mọi hành động đăng nhập vào trang mạng thông qua Tài khoản đều được coi là hành động của Bên B.

Tài khoản sẽ không được phổ biến rộng rãi, không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp có nghi ngờ bên thứ ba dùng Tài khoản, Bên B phải thông báo cho Bên A để được hỗ trợ xử lý.

Các thông tin về Bên B sẽ được Bên A bảo mật, và được coi như Thông tin bảo mật của Bên A.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN VỀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI ID ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU

① Hội viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm quản lý bảo mật ID của mình. AZbooking không chịu trách nhiệm với các trường hợp bỏ bê không quản lý ID, mật khẩu dẫn đến phát sinh sự cố, hậu quả.

② Khi phát hiện các trường hợp sử dụng ID gian lận, hack hệ thống cần thông báo ngay lập tức cho AZbooking         

ĐIỀU 6: THÔNG BÁO KHÁC NGOÀI ĐIỀU KHOẢN

Những nôi dung không được đề cập trong các điều khoản sẽ áp dụng theo luật thông tin điện tử, luật kinh doanh thông tin điện tử và 1 số luật liên quan khác.

 

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN NGAY

 

 

Tìm kiếm tour

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh